Ilpenstein nieuws


Hier vind je het laatste nieuws van de vereniging.  
Klik op het nieuwsitem om de betreffende pagina te openen.


 Nieuws van 2020:


 • Lees HIER de nieuwsbrief van november 2020

 • Financiële ondersteuning contributie - Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

  De gemeente Waterland hecht er veel waarde aan dat alle kinderen in Waterland die graag willen sporten lid kunnen worden van een sportvereniging. De gemeente is daarom aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland. Het fonds vergoedt, indien ouders of verzorgers de contributie niet kunnen betalen, de contributie en eventuele attributen tot een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor sport. Meer informatie over het fonds, de voorwaarden en de aanmelding kunt u vinden in deze brief: Klik HIER

 • Onderlinge wedstrijden: De onderlinge wedstrijden in het voorjaar konden helaas niet doorgaan. Inmiddels hebben we 10 november jl. voor de selectie onderlinge wedstrijden gehouden, zonder publiek.. De selectieleden hebben onder toeziend oog van de leiding; Carl, Hanna en Emma, hun beste oefeningen laten zien aand e juryleden Natasch an Robert. Wim heeft de uitslagen en de diploma's voor zijn rekening genomen. De meisjes hebben zeer geconcentreerd gewerkt en er heerste een sportieve sfeer. 

 • Oktober 2020: De de koekactie is uitgesteld tot begin november, afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de 2e coronagolf. Het bestuur acht het nu niet verstandig om van deur tot deur te gaan. Mensen die voor zichzelf een of meerdere koeken willen kopen kunnen een berichtje sturen naar info@ilpenstein.nl. Dan worden de koeken gebracht en kan het bedrag per bank aan de vereniging worden overgemaakt. 
 • Lees HIER de nieuwsbrief van september 2020
 • Lees HIER de Coronamaatregelen van GV Ilpenstein
 • Lees HIER de nieuwsbrief van augustus 2020
 • Lees HIER de nieuwsbrief van februari 2020
 • Lees de stukken voor de jaarvergadering: Technisch jaarverslag, jaarverslag, notulen en agenda  Jubileumvoorstelling 11 februari 2012

 Gymnastiekverening Ilpenstein, De Gymzaal, Gruttostraat 1G, 1452 XH,  Ilpendam