Welkom bij GV Ilpenstein

DOWNLOAD HIER ONZE FOLDER!


Door de coronacrisis zijn alle lessen en activiteiten met ingang van 13 maart jl. opgeschort tot nader order. De impact is groot voor iedereen. Het bestuur beraadt zich op de consequenties en zal u informeren wanneer er meer duidelijkheid is. 
Via www.kngu.nl informeert en ondersteunt de KNGU ons.
Gift van Rabobank clubkas campagne 2019

GV Ilpenstein heeft van de Rabobank 28 mei jl. vanuit de Rabobank clubkasactie het mooie bedrag van € 404 mogen ontvangen. Dit wordt gebruikt voor nieuw materiaal voor de jeugd. Iedereen die op ons gestemd heeft hartelijk dank en de Rabobank hartelijk dank voor het financiële steuntje in de rug aan de verenigingen.

Wij willen ons blijven inzetten voor een leven lang bewegen in ons dorp!Met vriendelijke groet,

Bestuur GV Ilpenstein

 

 Gymnastiekverening Ilpenstein, De Gymzaal, Gruttostraat 1G, 1452 XH,  Ilpendam